Praca, biznes

Ubezpieczenia, informacje finansowe…

Praca-Księgowość

  • 20 grudnia 2015
  • Praca
  • No Comments

Wiele osób poszukuje pracy stabilnej, pewnej, dającej możliwość rozwoju. Chcą mieć wyuczony, konkretny zawód, na który zawsze jest zapotrzebowanie, jednakże najlepiej, aby praca taka wiązała się z biurem, a nie z pracą fizyczną czy pracą w delegacjach. Osoby, które rozumieją i lubią matematykę oraz dobrze się czują w zadaniach wymagających pełnego skupienia najczęściej wybierają zawód księgowej. Kończą szkołę średnią lub policealną w tym zakresie lub też idą na studia wyższe, aby móc zdobyć tytuł i w przyszłości dodatkowe uprawnienia, na przykład do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych czy też aby zająć stanowisko biegłego rewidenta.

Zdjęcie znalezione na stronie Pixabay.com

Każda firma, mała, średnia czy duża, nie zależnie od formy, musi mieć prowadzoną księgowość. Albo jest to pełna księgowość, albo tylko częściowa, wszystko zależy od tego czy są to spółki cywilne czy prawa handlowego. W większych firmach tworzone są działy księgowości, w których zwykle pracuje główna księgowa oraz księgowe. Mniejsze firmy zazwyczaj korzystają z usług firm zewnętrznych. Szukając pracy w dziale księgowości nie musimy się zatem ograniczać do żadnej branży czy też wielkości firmy. Możemy pracę taką znaleźć zarówno w firmach produkcyjnych, jak i handlowych czy usługowych. Możemy także zaczepić się w jakimś biurze rachunkowym, które świadczy usługi księgowe dla innych firm lub też założyć własną działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług księgowych.

Sukces w zawodzie księgowej zależy jednak nie tylko od wiedzy wyuczonej w szkole. Aby być dobrą księgową i zdobyć dobrą, stabilną i dobrze płatną pracę, trzeba charakteryzować się pewnymi cechami osobowości. Trzeba być przede wszystkim być uczciwym, odpowiedzialnym, dokładnym, rzetelnym i skrupulatnym. Trzeba poważnie podchodzić do swoich obowiązków i wykonywać je z należytą sumiennością. Bez tych cech nawet osoba posiadająca ogromną wiedzę z zakresu księgowości oraz doświadczenie, nie będzie się sprawdzała. Księgowa bowiem nie może popełniać błędów, mylić się, omijać prawa czy też zaniedbywać swoich obowiązków.


Dodaj komentarz